ризик


ризик
ри/зик , род. ри зику
векторна прогнозована величина збитку, що може виникнути внаслідок ухвалення рішень в умовах невизначеності та реалізації загрози.
У термінах теорії ризику прийнято проводити аналіз подій, ймовірність яких дорівнює одиниці (Качинський).
Метод страхування ризиків інформаційної безпеки доцільно застосовувати: якщо ймовірність нанесення збитку невисока, але його розмір досить великий; якщо існує велика кількість ризиків та ймовірність їх реалізації (нанесення збитку) висока, але розмір можливого збитку невеликий; за наявності катастрофічних ризиків, тобто коли ймовірність і (або) розмір можливого збитку перевищує задані порогові значення (Копитін).

Термінологічний тлумачний словник-мінімум для студентів фізико-технічного інституту - Київ. 2013.

  • ризик — у, ч. 1) Усвідомлена можливість небезпеки. || Сміливий, ініціативний вчинок, дія із сподіванням щастя, успіху, позитивного результату. •• Йти (піти/) на ри/зик ризикувати, наражаючись на можливу небезпеку і сподіваючись успіху. На свій [вла/сний] …   Український тлумачний словник

  • ризик — (игал risico) 1. првобитно: опасност што им се заканувала на бродовите од подводните гребени 2. подоцна: опасност, изложување на опасност, смел подвиг 3. работа или влог поврзани со опасност да пропаднат 4. во осигурувањето (понекогаш) :… …   Macedonian dictionary

  • ризик — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • ризик — економічна категорія, котра відображає характерні особливості сприйняття зацікавленими суб’єктами економічних відносин об’єктивно наявних невизначеності й конфліктності, іманентних процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень, оцінювання …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • ризик валютний — ризик збитків як результат зміни валютних курсів …   Глосарій термінів фондового ринку

  • ризик процентний — ризик того, що ринкові процентні ставки перевищать поточні ставки фінансових інструментів з фіксованою ставкою процента …   Глосарій термінів фондового ринку

  • ризик ринковий — ризик систематичний …   Глосарій термінів фондового ринку

  • ризик фінансовий — ризик невиконання зобов’язань по цінних паперах …   Глосарій термінів фондового ринку

  • ризик капіталу — довгострокові позички або капітал, інвестовані в комерційну діяльність, пов’язану з високим рівнем ризику …   Глосарій термінів фондового ринку

  • ризик систематичний — тенденція ціни активів змінюватись аналогічно ринковому індексу …   Глосарій термінів фондового ринку